About us

Turkish

MFB hakkında

Metropol İtfaiye Servisi (Metropolitan Fire Brigade), Melbourne metropol bölgesinde yaşayan 2 milyonu aşkın kişiye acil hizmetler sağlamaktadır. MFB’nin hizmet sunduğu alan dört bölgeye (merkez, güney, kuzey ve batı) ayrılmış olup, her bölge birkaç itfaiye istasyonunu yönetmekten sorumludur. MFB’nin yönettiği 47 itfaiye istasyonu bulunmaktadır.

MFB aşağıda belirtilenler dahil çeşitli hizmetler sunan 1700’ü aşkın itfaiye görevlisi istihdam etmektedir:

 • Her türlü yangını söndürme
 • Kentsel arama ve kurtarma
 • Yüksek açılı kurtama
 • Trafik kazalarında kurtarma
 • Acil tıbbi yardım (EMR)
 • Port Phillip Bay ve metropol akarsu sisteminde ortaya çıkan acil durumlarda müdahale
 • Endüstriyel kazalar ve tehlikeli madde taşıma ve depolama sırasında oluşan kazalarda müdahale
 • Acil durumlarla mücadele eden diğer kuruluşlara destek olma
 • Kimyasal, biyolojik ve radyolojik acil durumlarda müdahale
 • Yangın önleme ve yangın güvenliği hakkında toplumu eğitme ve bilgilendirme

Acil bir durumda yapılması gerekenler

Acil bir durumda 000 numarayı arayıp, itfaiye, polis ya da ambülansı isteyiniz.

Operatör telefonunuza yanıt verdiğinde lütfen aşağıdaki önemli bilgileri kendisine veriniz:

 • Acil durumun türü
 • Evinizin numarası
 • Caddenin/sokağın ya da en yakın kesen sokağın adı
 • Semt
 • Eyalet
 • Melways referansı (eğer biliniyorsa)

Yanan binanın/mülkün dışına çıktıktan sonra hiçbir zaman tekrar içeri girmeyiniz – güvenli bir toplanma yerinde itfaiyeyi bekleyiniz.

Genel bilgi edinmek için MFB ile nasıl ilişki kurulur

Genel bilgi edinmek için 13 14 50 numaradan Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Servisi’ni (Translating and Interpreting Services -TIS) arayıp, konuştuğunuz dili belirtiniz. TIS sizi bir tercümana bağlayacaktır. Tercümandan, (03) 9662 2311 numaradan MFB’yi aramasını isteyiniz.

Toplum Eğitimi

MFB Toplum Eğitimi Bölümü (Community Education Department), çeşitli toplum gruplarının özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmış yangın güvenliği eğitim ve önleme programları geliştirmek amacıyla Victoria’daki çeşitli toplumlarla yakın ilişki içinde çalışmaktadır. MFB Toplum Eğitimi Bölümü, yangın güvenliği bilgilerinin topluma iletilmesinde yardımcı olmak için İngilizce dışında diğer dillerde bir dizi eğitsel kaynak hazırlamakta ve iki dil konuşan toplum görevlileri eğitmektedir.

MFB Toplum Eğitimi programları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki numarayı arayınız:

(03) 9665 4464.

Çokkültürlü İrtibat Programı

MFB, dört bölgenin her biri için Çokkültürlü İrtibat Görevlisi (Multicultural Liaison Officer - MLO) atamıştır. MLO’ların görevi, yeni ve yeni oluşan toplumlarla ilişki kurmak ve onların MFB’nin servis ve programlarıyla bağlantılarını sağlamaktır. MLO’lar, çokkültürlü toplumlarda yangın risklerini belirlemede ve MFB’nin, hem yerleşik hem de yeni ve yeni oluşan toplumların güvenlik ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılamasında MFB’ye yardımcı olmada yaşamsal bir rol oynamaktadır. MLO’lar aşağıdaki telefon numaralarından aranabilir:

Güney Bölgesi: (03) 9665 9710
Merkez Bölgesi : (03) 9665 9746
Batı Bölgesi: (03) 9665 4358
Kuzey Bölgesi: (03) 9665 4479

Çeşitlilik Geliştirme Bölümü

Toplumsal çeşitliliğe bağlı olan MFB, yerli halklar, çokkültürlülük, özürlülük ve cinsiyet konularına odaklaşmak amacıyla bir bölüm oluşturmuştur.

Çeşitlilik Geliştirme Bölümü (Diversity Development Department), politika, araştırma ve strateji alanlarından sorumlu olup, hükümet ve toplumla işbirliği içinde çalışmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Çeşitlilik Geliştirme Bölümü’nün aşağıdaki görevlilerini arayınız:

Müdür (Manager)
(03) 9665 4436

Çokkültürlülük İşleri Koordinatörü (Multicultural Affairs Coordinator)
(03) 9665 4612

Özürlülük Erişim Koordinatörü (Disability Access Coordinator)
(03) 9665 4448

Aborijin İrtibat Görevlisi (Aboriginal Liaison Officer)
(03) 9665 9716

ya da diversity@mfb.vic.gov.au adresine e-posta gönderiniz.

Back to top
Facts and Features
Safety Tip

The Australasian Fire and Emergency Services Authority Council (AFAC) recommends monthly testing of smoke alarms to ensure they are working correctly.

readAllSafetyTips
Its True

Only working Smoke Alarms save lives.

smokeAlarms
Dial 000 for emergency