About us

Serbian

О ватрогасној служби - MFB

Ватрогасна служба (Metropolitan Fire Brigade) обезбеђује хитну помоћ за преко 2 милиона људи који живе на подручју града Мелбурна. Област коју покрива MFB је подељена на четири зоне (централна, јужна, северна и западна) и свака зона руководи одређеним бројем ватрогасних станица. MFB руководи са 47 ватрогасних станица.

Ватрогасна служба упошљава преко 1700 ватрогасаца који пружају низ услуга, укључујући и следеће:

 • гашење сваке врсте ватре
 • обилазак градског подручја и одговор на хитне ситуације
 • одговор на хитне ситуације из ваздуха
 • одговор на хитне ситуације на путевима/ саобраћајне несреће
 • хитну медицинску помоћ (EMR)
 • хитну помоћ на води (Port Phillip Bay и реке на градском подручју)
 • одговор на индустријске несреће и ситуације у вези са руковањем и складиштењем опасних материја
 • помоћ другим службама у хитним ситуацијама
 • одговор на хемијске, биолошке и радиолошке опасности
 • образовање заједнице и информације о спречавању пожара и безбедности од ватре

Шта треба урадити у случају опасности

У случају опасности, позовите 000 и тражите ватрогасце, полицију или амбулантна кола.

На одговор телефонисте, дајте следеће кључне информације:

 • врсту опасности
 • кућни број
 • име улице и најближу раскрсницу
 • предграђе
 • државу
 • позицију на мапи ( Melways reference), ако знате
 • Када напустите кућу која гори, никад се не враћајте унутра – чекајте ватрогасце на безбедном месту.

Како да контактирате MFB за опште информације

За опште информације, позовите Преводилачку службу (Translating and Interpreting Services, TIS) на 13 14 50 и реците који језик говорите. TIS ће вас повезати са преводиоцем, а кад добијете преводиоца, тражите да вас споји са са Ватрогасном службом (MFB) на (03) 9662 2311.

Образовање заједнице

Одељење за образовање заједнице (MFB Community Education Department) ради у заједништву са различитим заједницама широм Викторије на обучавању и развијању програма за превенцију и безбедност, који су специјално припремљени да одговоре специфичним потребама различитих група. Одељење за образовање заједнице (Community Education Department) је припремило доста образовног материјала на различитим језицима и има обучено особље које говори те језике, да би се људи информисали о безбедносним мерама по питању пожара.

За више информација по питању MFB образовног програма за заједницу, позовите: (03) 9665 4464.

Програм за етничке заједнице (Multicultural Liaison Program)

MFB има Службеника за контакт са етничким заједницама (Multicultural Liaison Officer, MLO) у свакој од њене четири зоне. Улога MLO службеника је да се повеже са новим и растућим заједницама и да их упути на MFB услуге и програме. MLO службеници имају кључну улогу да идентификују опасности од пожара у етничким заједницама, и да помогну ватрогасној служби да боље одговори на потребе у вези безбедности - када су у питању нове и растуће заједнице а такође и већ постојеће заједнице. MLO службеници могу да се контактирају на следеће бројеве:

Јужна зона (Southern zone): (03) 9665 9710
Централна зона (Central zone): (03) 9665 9746
Западна зона (Western zone): (03) 9665 4358
Северна зона (Northern zone): (03) 9665 4479

Одељење усмерено на различите услове и потребе (Diversity Development Department)

Ватрогасна служба (MFB) жели да одговори на различите услове и потребе и стога је оформила одељење које се усмерава на потребе урођеника, на мултикултурне заједнице, на особе са инвалидитетом и на питања оба пола.

Одељење усмерено на различите услове и потребе (Diversity Development Department) одговорно је за креирање планова, истраживање и стратегију, и ради у партнерству са владом и заједницом.

За више информација, контактирајте особље одељења (Diversity Development Department) Менаџер (03) 9665 4436
Координатор за мултикултурна питања (Multicultural Affairs Coordinator) (03) 9665 4612
Координатор за особе са инвалидитетом (Disability Access Coordinator) (03) 9665 4448
Службеника за контакт са домороцима (Aboriginal Liaison Officer) (03) 9665 9716 или преко email-а diversity@mfb.vic.gov.au

Back to top
Facts and Features
Safety Tip

The Australasian Fire and Emergency Services Authority Council (AFAC) recommends monthly testing of smoke alarms to ensure they are working correctly.

readAllSafetyTips
Its True

Only working Smoke Alarms save lives.

smokeAlarms
Dial 000 for emergency