About us

Croatian

O MFB

Metropolitan Fire Brigade (Gradska vatrogasna postrojba) pruža hitnu intervenciju za preko 2 milijuna ljudi koji žive u širem gradskom području Melbournea. Područje koje MFB pokriva podijeljeno je u četiri zone (centralna, južna, sjeverna i zapadna), a svaka zona je odgovorna za vođenje određenog broja vatrogasnih postaja. MFB vodi 47 vatrogasnih postaja.

MFB zapošljava preko 1700 vatrogasaca, koji obavljaju različite poslove uključujući:

 • gašenje svih vrsta požara
 • potraga i spašavanje u urbanoj sredini
 • spašavanje s visine
 • spašavanje u prometnim nesrećama
 • pružanje hitne medicinske pomoći (EMR)
 • hitne intervencije na vodama zaljeva Port Phillip Bay i u gradskim rijekama
 • industrijske nesreće i nezgode kod rukovanja opasnim materijalima i njihovog skladištenja
 • podrška drugim spasavajućim ekipama u hitnim slučajevima
 • hitne intervencije kod kemijskih, bioloških i radioloških hitnih slučajeva
 • Obrazovanje i informiranje javnosti o sprečavanju požara i načinu zaštite od požara.

Što činiti u hitnim slučajevima
U hitnim slučajevima nazovite 000 i zatražite vatrogasce (fire), policiju (police) ili hitnu pomoć (ambulance).
Kad se operater javi, dajte mu sljedeće bitne informacije:

vrsta hitnog slučaja

 • broj vaše kuće
 • ime ulice i najbliže poprečne ulice
 • naselje
 • država
 • Melways referenca (ako je znate)

Kad jednom izađete iz zgrade zahvaćene požarom, više se ne vraćajte unutra – čekajte vatrogasnu ekipu na sigurnom zbornom mjestu.

Kako kontaktirati MFB za opće upite

Za opće upite kontaktirajte službu za prevođenje Translating and Interpreting Service (TIS) na 13 14 50 i recite koji jezik govorite. TIS će vas spojiti s tumačem. Kad je tumač na liniji, zatražite da vas spoji s MFB na (03) 9662 2311.

Obrazovanje javnosti

MFB Community Education Department (Odjel za obrazovanje javnosti) usko surađuje s raznolikim društvenim zajednicama u Victoriji kako bi razvili obrazovne programe načina zaštite od požara i preventivne programe posebno pripremljene da zadovolje specifične potrebe različitih društvenih grupa. Odjel za obrazovanje javnosti pripremio je različite obrazovne materijale na stranim jezicima i obučio bilingvalne suradnike sa zajednicama kako prenijeti informacije o načinu zaštite od požara.

Za više informacija o MFB-ovim programima obrazovanja javnosti nazovite: (03) 9665 4464.

Program multikulturnog povezivanja (Multicultural Liaison Program)

MFB je postavio službenika za multikulturno povezivanje - Multicultural Liaison Officer (MLO) u svakoj od svoje četiri zone. MLO-ova uloga je uspostavljanje odnosa s novim i nastajućim zajednicama kako bi ih se povezalo s MFB-ovim službama i programima. MLO-i igraju bitnu ulogu u utvrđivanju rizika od požara u multikulturnim zajednicama i pomaganju MFB-u da bolje reagira na sigurnosne potrebe novih i nastajućih, ali i već dugo postojećih zajednica. MLO-e možete kontaktirati na sljedećim brojevima:

Južna zona:       (03) 9665 9710
Centralna zona: (03) 9665 9746
Zapadna zona:   (03) 9665 4358
Sjeverna zona:   (03) 9665 4479

Odjel za razvoj raznolikosti (Diversity Development Department)
MFB cijeni raznolikost pa je osnovao odjel koji se bavi poslovima vezanim uz starosjedilaštvo, multikulturizam, invalidnost i spol. Diversity Development Department (Odjel za razvoj ranolikosti) odgovoran je na području politike, istraživanja i strategije, te radi u partnerstvu s vladom i zajednicom.
Za više informacija kontaktirajte sljedeće zaposlenike u Odjelu:

Rukovoditelj: (03) 9665 4436

Koordinator multikulturnih poslova: (03) 9665 4612

Koordinator pristupa za invalide: (03) 9665 4448

Službenik za povezivanje s aboridžinskim zajednicama: (03) 9665 9716 ili pošaljite email na diversity@mfb.vic.gov.au 

Back to top
Facts and Features
Safety Tip

The Australasian Fire and Emergency Services Authority Council (AFAC) recommends monthly testing of smoke alarms to ensure they are working correctly.

readAllSafetyTips
Its True

Only working Smoke Alarms save lives.

smokeAlarms
Dial 000 for emergency